המשרהמכרז מס' 8/2018 מנהל/ת מרכז נוער
פרטים

פרסום מכרז מס' 8/2018 מנהל/ת מרכז נוער

אחוזי משרה: 50%

תיאור התפקיד יש לקבל באתר המועצה – "מכרזים וטפסים"

את קורות החיים והתעודות יש למסור במשרד מנכ"ל המועצה במעטפה סגורה, כל יום עד השעה 15:00, 

פקס 08-8592947 או בכתובת moran@bney-ayish.muni.il     

מועד הגשה אחרון יום רביעי 25.4.2018 עד שעה 13:00

טלפון לבירורים 08-8595113 .                         

 

תיאור התפקיד:

אחריות לניהול הכולל של מרכז הנוער והפעילות בו, איתור צרכים של הנוער כבסיס לבניית תכנית העבודה השנתית של המרכז המאושרת תקציבית וביצועה, גיוס וניהול צוות העובדים, הדרכה של בני נוער, נוכחות ברוב שעות הפתיחה של מרכז הנוער בשעות הערב/בלתי שגרתיות, יצירת קשר עם הורי החניכים, עם הקהילה, עם בתי הספר והשירותים השונים ברשות .

דרישות התפקיד :

- בעל הכשרה במקצועות החינוך הבלתי פורמלי ו/או החינוך ו/או  הטיפול (תואר ראשון- יתרון).

- קורס הכוון למנהלי מרכזי נוער (ניתן להשלימו בהמשך)

- 3 שנות ניסיון בתחומים הבאים : הדרכה ישירה של בני נוער ועבודה חינוכית במרכז

הנוער, ניהול צוות, ארגון והפעלת פרויקטים חינוכיים במסגרות החינוך הבלתי פורמלי .

- ניידות-חובה

 

 לחץ כאן למילוי טופס של נוהל בדיקה ומניעת ניגוד עניינים                 

לחץ כאן למילוי טופס שאלון אישי    

 

 

מייל לקורות חייםmoran@bney-ayish.muni.il
פקס08-8592947
שלוחהמרכז קהילתי