המשרהמכרז לתפקיד עובד תחזוקה כללי
פרטים

 

היחידה: אגף תחזוקה

תואר המשרה: עובד אחזקה

דרגת המשרה ודירוגה: 4-6

היקף המשרה: 100%

סוג מכרז: פנימי / חיצוני

תיאור תפקיד:

תחזוקת שטחי ציבור ברחבי הרשות בהתאם לתחום התמחותו (חניונים,

גינון, ביוב, חשמל, וכיוצ"ב). עיקרי התפקיד:

א. תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית.

ב. אספקה והתקנה של ציוד במבנים הציבוריים.

דרישות נוספות:

  • שפות –  עברית ברמה סבירה.
  • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE
  • רישיון נהיגה –  בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  • משימות הדורשות מאמץ פיזי.
  • עבודה בשעות לא שגרתיות.

כפיפות: למנהל אגף אחזקה

 

הגדרת תפקיד עובד תחזוקה כללי

סוג תפקיד: התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.

ייעוד: תחזוקת שטחי ציבור ברחבי הרשות לתחום התמחותו )חניונים, גינון, ביוב, חשמל וכיוצ"ב .

תחומי אחריות:

1 .תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית.

2 .אספקה והתקנה של ציוד במבנים ציבוריים.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

1 .תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית

א. ביצוע עבודות תחזוקה בתשתיות הרשות המקומית (כגון דרכים, כבישים ומדרכות, תאורת רחוב,

תמרורים), בהתאם לתחום התמחותו והתאם לתכנית עבודה שתיקבע לו על ידי מנהל מחלקת

אחזקה.

ב. מענה לפניות בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות במבנים

ציבוריים בתחום הרשות המקומית, על פי מידת דחיפותן ועל פי הנחיית הממונה.

ג. תיקון תקלות וליקויים בתחום התמחותו, על פי מידת דחיפותן ועל פי הנחיית הממונה.

ד. התרעה בפני הממונה לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או

מחוצה לה.

2 .אספקה והתקנה של ציוד במבנים ציבוריים

א. התקנת ציוד נדרש ( כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד), בהתאם לתחום התמחותו.

ב. העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.

ג. אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה למבנים ציבוריים ברשות.

ד. אחסון הציוד במקומות הייעודים.

ה. רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון הממונה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

א. משימות הדורשות מאמץ פיזי.

ב. עבודה בשעות לא שגרתיות.

שפות: עברית ברמה סבירה

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה- OFFICE .

רישיון נהיגה: בתוקף.

את קורות החיים יש למסור במשרדי מנכ"ל המועצה  במעטפה סגורה, כל יום עד השעה 15:00, פקס 08-8592947 או בכתובת moran@bney-ayish.muni.il

מועד הגשה אחרון יום שני 14.5.2018  בשעה 13:00

טלפון לבירורים 08-8595113 .                                                    

 

בכבוד רב,

אריה גארלה

ראש המועצה המקומית

מייל לקורות חייםmoran@bney-ayish.muni.il
פקס08-8592947
שלוחהמרכז קהילתי