המשרהמכרז מספר 14/2018 עבודות אחזקת גינון ונקיון גנים - הארכת הגשה
פרטים

 

 

מכרז מספר 14/2018 עבודות אחזקת גינון ונקיון גנים - הארכת הגשה

 

מס' המכרז -    14/2018

שם המכרז – עבודות אחזקת גינון וניקיון גנים.

עלות רכישת המכרז:  1800 ש"ח

סיור קבלנים חובה ייערך ביום  חמישי  בתאריך 21.6.2018  בשעה 10:00  מבניין המועצה.

 

תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו עד ל-03.07.18 בשעה 16:00

 

את המכרז יש למסור במעטפה סגורה  במזכירות מנכ"ל המועצה עד ליום חמישי 05.07.2018 בשעה 12:00 .

 

 

טלפון לבירורים: 08-8595113

 

 להורדת חוברת המכרז לחצו כאן   

מייל לקורות חיים
פקס
שלוחהמרכז קהילתי