המשרהמכרז פומבי מספר 15/2018 - לבנייה, אחזקה והפעלה של בריכה עירונית בבני עי"ש T.O.B
פרטים

מכרז פומבי מספר 15/2018

לבנייה, אחזקה והפעלה של בריכה עירונית בבני עי"ש

T.O.B

סיור קבלנים ייערך בתיאום עם המועצה.

את ההצעה יש להגיש בהתאם לאמור בחוברת המכרז עד 22.10.2018 בשעה 15:00, בלשכת מנכ"ל אצל הגב' מורן אטיאס, במשרדי המועצה ברחוב הכהנים 4,בני עי"ש.

 

לוח זמנים מרוכז

להלן טבלה מרכזת עבור מועדי המכרז העיקריים:

 

פרסום המכרז

 

סיור קבלנים

בתיאום עם המועצה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 07.10.2018  עד השעה: 13:00

תשובות לשאלות ההבהרה יימסרו עד

 15.10.2018 עד השעה: 15:00

מועד אחרון להגשת הצעות

 22.10.2018 עד השעה: 13:00

 

 

עלות רכישת המכרז:  1,500 ש"ח

 

סיור קבלנים חובה ייערך בתיאום עם המועצה.

 

 שאלות הבהרה ניתן להגיש  עד ל -07.10.2018 בשעה 13:00

למייל  eng@bney-ayish.muni.il

 

תשובות לשאלות ההבהרה יימסרו עד 15.10.2018 בשעה 15:00

 

את המכרז יש למסור במעטפה סגורה  במזכירות מנכ"ל המועצה עד ליום שני 22.10.2018

בשעה 13:00 .

 

טלפון לבירורים: 08-8595113

 

להורדת חוברת המכרז המלאה - לחצו כאן 

מייל לקורות חייםeng@bney-ayish.muni.il
פקס
שלוחהמועצה מקומית