"; ?> לפעילות עד הבית לחצו כאן!
שיעורי קפואירה אבאדה חיפה
חזור לרשימת הפעילויות
מהלך הפעילות: