וועדות מועצה:סופי

וועדת הנהלה

 • יו"ר - אריה גארלה
 • חבר ועדה -סמיון שוורץ
 • חבר ועדה -דוד נטיס
 • חבר ועדה -אסיה סק
 • חבר ועדה -עדי אביבי
 • חבר ועדה -תמר דנין

וועדת תנועה 

 • להורדת פרוטוקול ועדה מתאריך 10.03.19 

וועדת מכרזים

 • יו"ר-אסיה סק
 • חבר ועדה-עדי אביבי
 • חבר-טירן זנדני
 • גזבר – יניב קאפח
 • יועמ"ש – עו"ד מאיר בן דוד

וועדה למלחמה בסמים ואלכוהול ולמיגור האלימות

 • יו"ר-תמר דנין

ועדת תרומות 

 • גב' אורנה דוידאי, מנכ"לית המועצה
 • עו"ד מאיר בן דוד, יועמ"ש
 • מר יניב קאפח, גזבר המועצה
 • להורדת נוהל תרומות לחצו כאן
 • להורדת פרוטוקול מתאריך 4.06 לחצו כאן 

וועדת קליטת עליה

 • יו"ר-סמיון שוורץ
 • רכזת קליטה -גליה פרילוצקי
 • מנכ"ל המועצה

וועדת הנחות בארנונה

 • יו"ר-אסיה סק
 • חבר ועדה -טירן זנדני
 • גזבר – יניב קאפח
 • מנהלת גביה -טובה אהוד
 • מנהל רווחה – יאיר יעיש
 • יועמ"ש – עו"ד מאיר בן דוד

וועדת ביקורת

 • יו"ר-טירן זנדני
 • חבר ועדה -ברוך אברהם
 • מבקרת פנים – רו"ח שרה שניר
 • מנכ"ל המועצה
 • גזבר – יניב קאפח
 •  עזרי אשר

וועדת מלגות

 • יו"ר - אסיה סק
 • מנכ"ל
 • גזבר – יניב קאפח
 • מנהל מח' חינוך – רפי חובב

וועדת הנצחת זכר נפגעי טרור ופעולות איבה

 • יו"ר - עזרי אשר
 • מוביל הוועדה: מנהל מח' חיוך – רפי חובב
 • נציג משפחה שכולה- יוני יהודה
 • נציג ציבור- עומר שוקר

וועדת שמות

 • יו"ר - דוד נטיס
 • חבר ועדה - ברוך אברהם
 • מנכ"ל

וועדת מל"ח , חירום ובטחון

 • יו"ר-אריה גארלה
 • רמ"ט – מנכ"ל
 • קב"ט – אור חיימוביץ'
 • ראש מכלול כ"א ולוגיסטיקה – דבורה יהודה
 • ראש מכלול אוכלוסיה – יאיר יעיש
 • ראש מכלול מידע לציבור – אורית רוזנברג
 • ראש מכלול הנדסה – חיים אש
 • ראש מכלול חינוך – רפי חובב

וועדת ערר בארנונה

 • יו"ר-עו"ד דוד מקונן (עו"ד חיצוני)
 • חבר -נציג ציבור: חיים סלע
 • חבר-נציג ציבור: משולם עוקבי
 • מנהל מח' גביה – טובה אהוד
 • גזבר – יניב קאפח
 • יועמ"ש – עו"ד מאיר בן דוד

בחירת נציגי ציבור לוועדת בחינת עובדים

 • הילה לוי
 • אירנה לזרקביץ'
 • אבי גרבר
 • אתי לג'ני

וועדת הקצאת קרקע

להורדת תבחינית להקצאת קרקעות לחצו כאן >

 • מנכ"ל
 • מבקרת – שרה שניר
 • מהנדס – חיים אש
 • גזבר – יניב קאפח
 • יועמ"ש – עוד" מאיר בן דוד

וועדת תמיכות

 • מנכ"ל
 • מבקרת – שרה שניר
 • מהנדס – חיים אש
 • גזבר – יניב קאפח
 • יועמ"ש – עוד" מאיר בן דוד
 • נציג המועצה בוועדה לתכנון ובניה-זמורה:
 • אריה גארלה

מחזיקי תיקים

 • תיק הספורט-דוד נטיס
 • תיק החינוך-אסיה סק
 • תיק  הנוער – עדי אביבי
 • תיק רווחה – תמר דנין
 • תיק קליטה- סמיון שוורץ