אריה גארלה – ראש המועצה

 • סיעה: הליכוד
 • יו"ר ועדת הנהלה
 • יו"ר ועדת מל"ח
 • נציג המועצה בוועדת לתכנון ובניה – זמורה

שוורץ סמיון – סגן ראש המועצה

 • סיעה: הליכוד
 • מחזיק תיק קליטה
 • חבר ועדת הנהלה
 • יו"ר ועדת קליטה

דוד נטיס – חבר מועצה

 • סיעה: הליכוד
 • מחזיק תיק הספורט
 • חבר ועדת הנהלה
 • יו"ר ועדת שמות

אסיה סק – חברת מועצה

 • סיעה: הליכוד
 • מחזיקת תיק החינוך
 • חבר ועדת הנהלה
 • יו"ר ועדת מכרזים
 • יו"ר ועדת הנחות בארנונה
 • יו"ר ועדת מלגות

תמר דנין – חברת מועצה

 • סיעה: הליכוד
 • מחזיקת תיק רווחה
 • חבר ועדת הנהלה
 • יו"ר ועדה למלחמה בסמים ואלכוהול

עדי אביבי – חבר מועצה

 • סיעה: הליכוד
 • מחזיק תיק הנוער
 • חבר ועדת הנהלה
 • חברת ועדת מכרזים

אברהם ברוך – חבר מועצה

 • סיעה: בני עי"ש ביתנו
 • חבר ועדת ביקורת
 • חבר ועדת שמות

טירן זנדני – חבר מועצה

 • סיעה: הצב"י
 • חבר ועדת מכרזים
 • חבר ועדת הנחות בארנונה
 • יו"ר ועדת ביקורת

עזרי אשר – חבר מועצה

 • סיעה: כולנו למען בני עי"ש
 • יו"ר ועדת הנצחת זכר נפגעי טרור ופעולות איבה